Sermons by: Marek Slusarz

Kde bydlíme?

Zanechte komentář

Ovoce Ducha svatého – sebeovládání

Zanechte komentář

O modlitbě

Zanechte komentář

Bože obnov nás

Zanechte komentář

Neztrácej víru v Pána

Zanechte komentář

Důvody Vánoc

Zanechte komentář

Bůh mluví, co my na to?

Zanechte komentář

Samsonův příběh

Zanechte komentář

Kdo Boha ctí, bude poctěn

Zanechte komentář

Stále planoucí keř

Zanechte komentář