Sermons by: Marek Slusarz

Víra dává odvahu

Zanechte komentář

Cesta k cíli

Zanechte komentář

Kde bydlíme?

Zanechte komentář

Ovoce Ducha svatého – sebeovládání

Zanechte komentář

O modlitbě

Zanechte komentář

Bože obnov nás

Zanechte komentář

Neztrácej víru v Pána

Zanechte komentář

Důvody Vánoc

Zanechte komentář

Bůh mluví, co my na to?

Zanechte komentář

Samsonův příběh

Zanechte komentář