Sermons by: Marek Slusarz

O modlitbě

Zanechte komentář

Bože obnov nás

Zanechte komentář

Neztrácej víru v Pána

Zanechte komentář

Důvody Vánoc

Zanechte komentář

Bůh mluví, co my na to?

Zanechte komentář

Samsonův příběh

Zanechte komentář

Kdo Boha ctí, bude poctěn

Zanechte komentář

Stále planoucí keř

Zanechte komentář

Být Božím nástrojem

Zanechte komentář

Šťastný v Bohu

Zanechte komentář