Kázání

Časopis

Galerie

Chvály


Bohoslužby

Místo a čas shromáždění

Pro čtení

Slovo na každý den

Co se chystá

Pozvánky

Známé verše

EN – CS

Letnice 2018 - Společné shromáždění sborů AC moravskoslezské oblasti, Slezská univerzika Karviná, 20. 5. Od 10:00.
Jižní Súdán - O této zemi s Bernardem Oringou, informace v letáku.
Manželé Kozicovi - Víken s misionáři z USA, sborová budova AC Karviná. Setkání pro ženy sobota 14. 4. od 16:00 Nedělní bohoslužba 15. 4. od 9:00 Setkání pro muže 15. 4. od 15:00