Kázání

Časopis

Galerie

Chvály


Nedělní kázání

Příspěvky

Bohoslužby

Místo a čas shromáždění

Pro čtení

Slovo na každý den

Co se chystá

Pozvánky

Kalendář

Červenec, srpen, září

Překlady Bible on-line

Kralická
Bible21
Bible21 audio

Postavení a služba žen v církvi - Přednáška se koná v AC Karviná 25. 11. v 17:00, přednášející – Jakub Koziel.
DS AC 2017 - Odkaz na sérii kázání z duchovního soustředění 2017 je ZDE
Letnice 2017 - V JEHO ŠLÉPĚJÍCH. Záznam je možné poslechnout v  ODKAZU na MP3 .

Anglicky se známými verši

"For all have sinned, and come short of the glory of God;"
- Romans 3:23

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line