Sermons by: Lumír Folvarčný

Vytrvalost přináší požehnání

Zanechte komentář

Vytrvalost, láska a naděje

Zanechte komentář

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

Zanechte komentář

Být Božím přítelem

Zanechte komentář

Moc Božího jména

Zanechte komentář

Armáda je silnější než sám voják v poli

Zanechte komentář

Zakusit a věrně následovat

Zanechte komentář

Předáme štafetu víry?

Zanechte komentář

Rozdíl mezi Ezauem a Jákobem

Zanechte komentář

Duchovní obnova

Zanechte komentář