Sermons by: Lumír Folvarčný

Duchovní obnova

Zanechte komentář

Co nám přináší radost ze života?

Zanechte komentář

Jak odpočívat a nabrat nové síly

Zanechte komentář

Naše spoluúčast na Ježíšově poslání

Zanechte komentář

Vidět a nechat se použít

Zanechte komentář

Nechat se vést Duchem svatým

Zanechte komentář

Boží moc zvěstovaného slova

Zanechte komentář

Proměna učedníků

Zanechte komentář

Nestyďme se za své slabosti

Zanechte komentář

Lid vyvolený, církev

Zanechte komentář