Sermons by: Jindřich Koziel

Naslouchej Bohu

Zanechte komentář

Kristus přináší změnu

Zanechte komentář

Šíření vůně Kristovy

Zanechte komentář

Uvolňuj Boží slovo vírou

Zanechte komentář

Moudrost

Zanechte komentář

Udržuj živou lásku k Bohu

Zanechte komentář

Poselství Vánoc

Zanechte komentář

Obnova

Zanechte komentář

Čerstvá síla

Zanechte komentář

Jaký máš plán a cíl pro život?

Zanechte komentář