Sermons by: Jindřich Koziel

Nedovolme se uzavřít v bludném kruhu

Zanechte komentář

Nebojme se čelit zlu

Zanechte komentář

Buďme střízliví a bdělí

Zanechte komentář

Věrně následuj Krista

Zanechte komentář

Buďme řekou živé vody

Zanechte komentář

Naslouchej Bohu

Zanechte komentář

Kristus přináší změnu

Zanechte komentář

Šíření vůně Kristovy

Zanechte komentář

Uvolňuj Boží slovo vírou

Zanechte komentář

Moudrost

Zanechte komentář