Sermons Series: 2019

Čti Boží slovo každý den

Zanechte koment

Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi

Zanechte koment

Být Božím přítelem

Zanechte koment

Proč se modlit

Zanechte koment

Pravá naděje

Zanechte koment

Moc Božího jména

Zanechte koment

Víra dává odvahu

Zanechte koment

Nedovolme se uzavřít v bludném kruhu

Zanechte koment

Armáda je silnější než sám voják v poli

Zanechte koment

Svědectví, slovo

Zanechte koment