Sermons Series: 2019

Víra dává odvahu

Zanechte koment

Nedovolme se uzavřít v bludném kruhu

Zanechte koment

Armáda je silnější než sám voják v poli

Zanechte koment

Svědectví, slovo

Zanechte koment

Zakusit a věrně následovat

Zanechte koment

Předáme štafetu víry?

Zanechte koment

Vzít či nevzít?

Zanechte koment

Nebojme se čelit zlu

Zanechte koment

Rozdíl mezi Ezauem a Jákobem

Zanechte koment

Buďme králové a kněží

Zanechte koment