Apoštolská církev – odkaz na stránky Apoštolské církve v ČR

VOŠMT – biblická vyšší odborná škola misijní a teologická, AC
GLOBAL UNIVERZITY – české stránky mezinárodní korespondenční univerzity, která poskytuje možnost vzdělání pro všechny kategorie lidí
ROYAL RANGERS – české stránky organizace pro děti a mládež, obdoby skautu
TEEN CHALLENGE – české stránky mezinárodní křesťanská organizace, která pomáhá lidem s problémem závislosti na drogách

Nadační fond NEHEMIA  – stránky nadačního fondu, jehož posláním je motivovat a prakticky pomáhat při naplňování Velkého poslání
Nakladatelství KŘESŤANSKÝ ŽIVOT – stránky křesťanského nakladatelství
Odpovědi na biblické otázky  – souhrn často kladených otázek a odpovědí ohledně víry v Boha