Sermons by: Marek Slusarz

Samsonův příběh

Zanechte komentář

Kdo Boha ctí, bude poctěn

Zanechte komentář

Stále planoucí keř

Zanechte komentář

Být Božím nástrojem

Zanechte komentář

Šťastný v Bohu

Zanechte komentář

Boží slovo v našem životě

Zanechte komentář

Vítěz nad pokušením

Zanechte komentář

Bůh Tě nikdy neopustí

Zanechte komentář

Pokorným Bůh dává milost

Zanechte komentář

Zachován v hodině zkoušky

Zanechte komentář