Obrázek

V Bibli se přesně nedočteme, co prožívali učedníci a ženy, které byly u Pána Ježíše v sobotu po jeho ukřižování. Jen v Lukáši 23:56 čteme: Vrátily se domů a připravily vonné oleje a masti. V sobotu ovšem zachovaly přikázání o odpočinku.
Myslím, že zrovna v sobotu to mohl být pro všechny rozhodující den. Prvotní „šok“ vyprchal a přišla tíživá realita a smutek – náš Pán je mrtev, jak to teď bude dál? Je všemu konec nebo opravdu zítra náš Pán vstane z mrtvých? Právě v tento den odpočinku byl ideální čas v postu a modlitbách očekávat změnu a zaslíbení, které jim Ježíš dal. Věřím, že aspoň někteří z nich se navzdory smutku takto zachovali.

Pojďme i my dnešní den, kdy končí náš postní řetězec, v modlitbách a postu vyprošovat a očekávat změnu v našich životech i společnosti. Nedejme se přemoci těžkostmi světa kolem nás, ale s pevnou vírou očekávejme Boží zaslíbení.

Komentáře nejsou povoleny.