Anglicky se známými verši

"In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God."
- John 1:1

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line