Anglicky se známými verši

"For all have sinned, and come short of the glory of God;"
- Romans 3:23

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line