Anglicky se známými verši

"Hold fast the form of sound words, which thou hast heard of me, in faith and love which is in Christ Jesus."
- 2 Timothy 1:13

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line