Anglicky se známými verši

"Those that be planted in the house of the LORD shall flourish in the courts of our God."
- Psalms 92:13

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line