Anglicky se známými verši

"I can do all things through Christ which strengtheneth me."
- Philippians 4:13

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line