Anglicky se známými verši

"...The LORD is my light and my salvation; whom shall I fear? the LORD is the strength of my life; of whom shall I be afraid?"
- Psalms 27:1

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line