Anglicky se známými verši

"But he said, Yea rather, blessed are they that hear the word of God, and keep it."
- Luke 11:28

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line