Anglicky se známými verši

"Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain."
- 1 Corinthians 9:24

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line