Anglicky se známými verši

"If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us."
- 1 John 1:8

Překlad verše

Český ekumenický překlad Bible on-line